Klinika Rehabilitacyjna Krojanty

Prywatna Klinika Rehabilitacyjna
dr n.med. Tomasz Winiecki i dr Rafał Winiecki
Krojanty k/Chojnic, 89-620 Chojnice
tel.52 3985656, 52 3985657
fax 52 3985606
e-mail: klinika@krojanty.com.pl
www.krojanty.com.pl
Krojanty 23.06.2011r.

LIST REFERENCYJNY
Z dużym zadowoleniem stwierdzam, że od 2 lat w naszej Klinice używane są materace Star Eko.
Nasi chorzy to ludzie leczący się głównie z powodu schorzeń kręgosłupa.
Od chwili zastosowania materacy Star Eko liczba pacjentów skarżących się bóle nocne znacznie zmniejszyły się.
Z pełną więc odpowiedzialnością mogę stwierdzić, iż w/w materace spełniają w pełni swoją rolę jako przedmiot
do spania ale również rolę profilaktyczną w zapobieganiu bólom kręgosłupa.
dr n.med. Tomasz Winiecki